TELEFON ALARMOWY CAŁODOBOWY
(+48) 663-399-599

Kampania informacyjna na temat sinic i glonów.

W dniu 11 sierpnia 2015r. kąpieliska i miejsca wykorzystywane do kąpieli na terenie Sopotu były zamknięte z powodu nadmiernego zakwitu sinic, jak będzie wyglądała sytuacja 12 sierpnia będzie wiadomo ok. godz. 9.30, ale już dziś zapraszamy Państwa do udziału w kampanii edukacyjnej.

12 sierpnia 2015 roku od godz. 10.30 pracownicy Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Sopocie przeprowadzą na plaży przy kąpielisku Sopot -Kamienny Potok - Koliba kampanię informacyjną na temat sinic i glonów. Celem kampanii będzie przybliżenie mieszkańcom i turystom odpowiedzi na pytania:

 • Co to są sinice?
 • Jaka jest różnica między sinicami i glonami?
 • Co to jest zakwit?
 • Czy zakwity sinic są szkodliwe dla zdrowia?
 • Jakie mogą być objawy kontaktu z sinicami?
 • Jak uchronić się przed negatywnymi skutkami zakwitu?

Będzie można zasięgnąć również innych informacji np. na temat, jak ustrzec się przed ukąszeniem kleszczy, czy na temat szkodliwości tzw. dopalaczy, a także na wiele innych tematów.

Serdecznie zapraszamy.

 Ewa Maziarka

W dniu 01 sierpnia 2008r. pracownicy Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Sopocie przeprowadzili na plaży w Sopocie pierwszą kampanię informacyjną na temat sinic i glonów. Celem kampanii było przybliżenie mieszkańcom i turystom odpowiedzi na pytania:

 • Co to są sinice?
 • Jaka jest różnica między sinicami i glonami?
 • Co to jest zakwit?
 • Czy zakwity sinic są szkodliwe dla zdrowia?
 • Jakie mogą być objawy kontaktu z sinicami?
 • Jak uchronić się przed negatywnymi skutkami zakwitu?

Fotorelacja z kampanii w Aktualnościach. 

                                                                 Ewa Maziarka

Smiley

Komunikat NR 2/2008

Sopot, dnia  30 lipca 2008r.         

SE.HK-30/4712/17/EM/08

 

 

K O M U N I K A T   N R  2/08

 

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w  Sopocie działając na podstawie art. 4 ust 1 pkt 1 Ustawy z dnia 14 marca 1985 r.  o Państwowej Inspekcji  Sanitarnej (Dz. U. Nr 122 z 2006r. poz. 851 z późn. zm.), § 7 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 16 października 2002r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda w kąpieliskach (Dz. U. nr 183 poz. 1530), po przeprowadzeniu kontroli sanitarnych wód w kąpieliskach morskich na terenie Sopotu

 

o s t r z e g a

 

wszystkich użytkowników kąpieli w kąpieliskach na terenie Sopotu,

 że z uwagi na zagrożenie wystąpienia zakwitu sinic

 

nie należy korzystać z kąpieli

w wodach, które są mętne i mają zmienioną barwę

oraz ewentualnie zapach,

 

w związku z możliwością wystąpienia podrażnień skóry oraz dolegliwości ze strony układu oddechowego i pokarmowego.

 

            Ze względu na bardzo dużą zmienność zjawiska w strefie wód przybrzeżnych, wykorzystywanych do kąpieli, na obszarach objętych zakwitem sinic będzie obowiązywał zakaz kąpieli  - czerwona flaga na stanowiskach ratowników.

 

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitany w Sopocie na czas trwania sezonu turystycznego uruchomił całodobowy telefon, pod którym można uzyskać informacje na temat aktualnego stanu sanitarnego sopockich kąpielisk: Nr telefonu - 0609680939.

                                                                                           z up. Państwowego Powiatowego

                                                                                         Inspektora Sanitarnego w Sopocie

                                                                                                     mgr inż. Ewa Maziarka

 

 

Smiley

 

 

 

Wyniki kontroli toalet publicznych.

W dniach 21 - 24 lipca 2008r. pracownicy Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Sopocie przeprowadzali kontrole toalet publicznych i ogólnodostępnych w obiektach użyteczności publicznej na terenie Sopotu.

Łącznie skontrolowano toalety w 41 obiektach.

Najczęściej stwierdzane nieprawidłowości to:

 • niewłaściwy stan higieniczny urządzeń sanitarnych
 • brak papieru toaletowego
 • przepełnione pojemniki do gromadzenia nieczystości stałych

 Za stwierdzano nieprawidłowości nałożono mandaty karne w 7 obiektach.

Kontrole będą kontynuowane w następnych tygodniach sezonu turystycznego.

                                                                                                        autor:  Ewa Maziarka

Smiley

Szkolenie dla ratowników

W dniu 30 czerwca 2008r. pracownicy Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Sopocie przeprowadzili szkolenie dla ratowników rozpoczynających pracę na sopockich kąpieliskach.

Szkolenie obejmowało zagadnienia:

 • przepisy prawne dotyczące kąpielisk
 • wymagania sanitarne dla wody w kąpieliskach
 • rozpoznawanie zakwitów sinicowych
 • procedury postępowania w czasie zakwitów
 • informowanie użytkowników w czasie zakwitów
 • postępowanie z odpadami niebezpiecznymi na plaży

Szkolenie przeprowadzono w celu szybkiego reagowania w sytuacjach zagrożenia kąpielisk zakwitem sinic.

Smiley

Kontrole sanitarne toalet publicznych

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sopocie informuje, że w dniu 1 lipca 2008r. pracownicy Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej  w Sopocie przeprowadzą kontrole sanitarne wszystkich toalet publicznych na podległym terenie. Wyniki kontroli zostaną umieszczone na stronie internetowej PSSE w Sopocie w dniu 3 lipca 2008r.

Smiley

Całodobowy telefon informacyjny

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitany w Sopocie na czas trwania sezonu turystycznego uruchomił całodobowy telefon, pod którym można uzyskać informacje na temat aktualnego stanu sanitarnego sopockich kąpielisk:

Nr telefonu - 0609680939

Szkolenie dla ratowników WOPR

 W dniu 30 czerwca 2008r. Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Sopocie organizuje szkolenie dla ratowników WOPR, w czasie którego zostaną oni zapoznani z procedurami postępowania:

 • w czasie zakwitów sinicowych - rozpoznawanie zakwitu, reagowanie 
 • z odpadami niebezpiecznymi

Smiley

Raport Komisji Europejskiej za 2007r.

Stan sanitarny kąpielisk na terenie Sopotu - Raport Komisji Europejskiej za 2007r.

 

Jak wynika z opublikowanego raportu Komisji Europejskiej, który ma być wskazówką dla urlopowiczów przed rozpoczęciem sezonu letniego, cztery na pięć kąpielisk na terenie Sopotu spełniają surowe normy Unii Europejskiej.

Raport o czystości wód kąpieliskowych w UE jest podsumowaniem sezonu 2007.

Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Gdańsku Komunikatem Nr 1 z  2007r. dopuścił organizowanie kąpielisk w granicach administracyjnych miasta Sopot na odcinkach udostępnionych do kąpieli.

Odcinki udostępnione do kąpieli przez władze miasta były jednocześnie kąpieliskami.

 Jak wynika z raportu Komisji Europejskiej kąpieliska :

 • Kamienny Potok
 • Łazienki Północne - Grand Hotel
 • Zdrój

spełniają wymagania sanitarne w zakresie wartości pożądanych, a Łazienki Południowe w zakresie wartości dopuszczalnych.

 

Informacja na temat kąpielisk w sezonie 2008

Informacja dotycząca kąpielisk

na terenie Sopotu

w sezonie 2008

 

        Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sopocie Komunikatem Nr 1 z  2008r. dopuścił organizowanie kąpielisk w granicach administracyjnych miasta Sopot na odcinkach udostępnionych do kąpieli.

Odcinki udostępnione do kąpieli przez władze miasta są jednocześnie kąpieliskami.

Na terenie Sopotu istnieje 5 kąpielisk morskich, w każdym wyznaczone są 2 punkty poboru próbek wody do badań:

 • Sopot Kamienny Potok (od granicy z Gdynią do wejścia nr 13),
 • Sopot Łazienki Północne - Grand Hotel (od wejścia nr 13 do wejścia nr 22),
 • Sopot Łazienki Południowe (od wejścia nr 23 do wejścia nr 25)
 • Sopot Karlikowo (od wejścia nr 28 do wejścia nr 30)
 • Sopot Zdrój (od wejścia nr 32 do granicy z Gdańskiem).

Próbki wody pobierane są przez pracowników Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Sopocie od kwietnia do września, co dwa tygodnie.

 

W wyniku przeprowadzonych badań od kwietnia do czerwca stwierdzono, że jakość wody we wszystkich kąpieliskach, w badanym zakresie odpowiada wymaganiom sanitarnym określonym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 16 października 2002r. (Dz.U.Nr 183, poz. 1530).

Komunikat PPIS w Sopocie

 

 

Sopot, dnia  13 maja 2008r.         

SE.HK-30/4712/04/EM/08

 

 

K O M U N I K A T   N R  1/08

 

 

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w  Sopocie działając na podstawie art. 4 ust 1 pkt 1 Ustawy z dnia 14 marca 1985 r.  o Państwowej Inspekcji  Sanitarnej (Dz. U. Nr 122 z 2006r. poz. 851 z późn. zm.), § 9 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 6 maja 1997r., w sprawie określenia warunków bezpieczeństwa osób przebywających w górach, pływających, kąpiących się  i uprawiających sporty  wodne (Dz. U. Nr 57 poz. 358), Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 16 października 2002 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda w kąpieliskach (Dz. U. nr 183 poz. 1530)  informuje, że:

 

dopuszcza organizowanie kąpielisk na terenie Sopotu

w granicach administracyjnych miasta - na odcinkach udostępnionych do kąpieli

 

Jednocześnie Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sopocie przypomina, że nie należy korzystać z kąpieli podczas zakwitów sinic, gdyż może to spowodować ujemne skutki zdrowotne.

       Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sopocie zastrzega sobie prawo zmiany podanych wyżej ustaleń w wypadku stwierdzenia przed lub w czasie trwania sezonu pogorszenia jakości wody w dopuszczonych i kontrolowanych kąpieliskach.

  

  

Całodobowy telefon z informacją na temat kąpielisk

Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Sopocie już po raz kolejny uruchomiła w sezonie letnim całodobowy telefon, pod którym można uzyskać informację na temat aktualnego stanu kąpielisk na terenie Sopotu.

NR telefonu - 0609680939

 
Biuletyn Informacji Publicznej
Biuletyn Informacji Publicznej
   

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna
81-704 Sopot, ul. Kościuszki 23
tel. +58 551-06-35
tel. +58 551-26-22
tel./fax +58 551-06-65
e-mail: pssesopot@sopot.pl
www: http://www.psse.sopot.pl

   
Jesteś 6198933 gościem od 14.11.2007
Wykonanie: Fabryka CMS   |   © PSSE 2007    |   Kontakt   |   Mapa witryny    |