TELEFON ALARMOWY CAŁODOBOWY
(+48) 663-399-599

Konkurs na wizytówką antynikotynową pt. "Życie bez nałogu" rozstrzygnięty

Rozstrzygnięcie konkursu na wizytówkę antynikotynową 

pt. "Życie Bez Nałogu" w ramach programu "Znajdą Właściwe Rozwiązanie"roku szkolnym 2013/14

 Do konkursu przystąpiły 4 szkoły - Sopocka Akademia Tenisowa, SP Nr 1, SP Nr 8 i SP nr 7. Jury Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Sopocie spośród wszystkich nadesłanych prac plastycznych wyłoniło 3 laureatów konkursu, a także przyznało 3 wyróżnienia. Nagrody otrzymali:

I miejsce - Antoni Klimko ze SP Nr 7 w Sopocie

II miejsce - Weronika Hetmańska ze SP Nr 8 w Sopocie

III miejsce - Ivar Ledwożyw z Sopockiej Akademii Tenisowej

wyróżnienia przyznano:

Andrzejowi Franko z Sopockiej Akademii Tenisowej

Jaromirowi Bonarskiemu ze SP Nr 1 w Sopocie

Emilii Zdrojewskiej ze SP Nr 8 w Sopocie

 Gratulujemy wszystkim laureatom konkursu !!!

 

 

 

 

 

 

 

           

Powiatowy Finał Konkursu "Uzależnienia wokół nas"

 

FINAŁ KONKURSU MAŁYCH FORM TEATRALNYCH

pt. "Uzależnienia Wokół Nas"

Etap Powiatowy

28 listopada 2013r.

  W dniu 28 listopada 2013r. o godzinie 10.00 w Młodzieżowym Domu Kultury w Sopocie odbył się powiatowy finał konkursu Małych Form Teatralnych pt. "Uzależnienia Wokół Nas".

I miejsce w w/w konkursie zdobył zespół "aktorów" z III LO w Sopocie. 9 aktorów tj: Małgorzata Kowakowska, Olga Perska, Dominika Kolanko, Klaudia Potrykus, Iga Karwowska, Małgorzata Litwińska, Filip Kaźmierczak, Maciej Pokrzywiński, Yasmin Al-Jaber wraz z dwoma opiekunami zespołu - nauczycielami z III LO Panią Jolantą Rulewską i Panią Justyną Blicharz.

 

 

II miejsce zdobył zespół z I LO w Sopocie. 10 "aktorów" tj: Katarzyna Czerlińska, Klaudia Rafalska, Julia Rafałowska, Damian Różalski, Daniel Pleban, Oskar Radajewski, Joanna Świerkosz, Anna Urbańska, Aleksandra Wieliczko, Dominika Krzemińska wraz z opiekunem Panią Małgorzatą Bober- Gach.

Nagrody dla uczestników konkursu ufundowane zostały przez Wojewódzką Stację Sanitarno - Epidemiologiczną w Gdańsku, Teatr Wybrzeże w Gdańsku oraz Urząd Miasta Sopotu - Biuro promocji Miasta.

 

 

Obchody Światowego Dnia Walki z AIDS w Sopocie

 

1 GRUDNIA

ŚWIATOWY DZIEŃ WALKI Z AIDS

 

       W dniu 01 grudnia 2013r. o godzinie 17.00 w Sopocie na placu przed kościołem św. Jerzego w ramach obchodów "Światowego Dnia Walki z AIDS" odbyło się spotkanie młodzieży.

Wolontariusze z Fundacji "Pomorski Dom Nadziei" oraz przedstawiciele Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Sopocie zapalili znicze na znak solidarności z chorymi.

Podczas spotkania przechodniom rozdawano ulotki oraz czerwone kokardki. W pobliżu kościoła ustawiono stanowisko informacyjne z ulotkami i broszurami na temat profilaktyki HIV/AIDS.

 

 

 

 

 

Światowy Dzień Rzucania Palenia w Sopocie

ŚWIATOWY DZIEŃ RZUCANIA PALENIA

21 listopada 2013r.

         W związku ze Światowym Dniem Rzucania Palenia Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Sopocie w dniu 21 listopada 2013r. zorganizowała w Parku Wodnym akcję informacyjną dla społeczności lokalnej.

 Przy stanowisku Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Sopocie wykonywano następujące pomiary:

 • tlenku węgla w wydychanym powietrzu u palaczy
 • pomiary wagi ciała i BMI ( Body Mass Index)
 • ciśnienia tętniczego krwi

Na monitorach telewizyjnych w Parku Wodnym przez cały dzień emitowano spoty dotyczące szkodliwości palenia tytoniu, a także przypominające o zakazie palenia w miejscach publicznych.

        Przy okazji pomiarów rozdawano materiały oświatowo- zdrowotne, dotyczących profilaktyki palenia tytoniu oraz informacje na temat dopalaczy.

        Akcja cieszyła się dużym zainteresowaniem zarówno wśród dorosłych, jak i dzieci.

Sopockie Targi Saniora

SOPOCKIE TARGI SENIORA

19-20 października 2013r.

 

         W dniu 19 października 2013r. pracownicy Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Sopocie uczestniczyli w imprezie: Sopockie Targi Seniora pt. "Żyj zdrowo i aktywnie".

Przy stanowisku Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Sopocie wykonywano pomiary:

 • ciśnienia tętniczego krwi
 • tlenku węgla w wydychanym powietrzu u palaczy
 • BMI

Udzielano porad dotyczących żywienia osób w podeszłym wieku oraz przedstawiono propozycje posiłków całodziennego jadłospisu dla seniorów. Prowadzono także dystrybucję materiałów oświatowo- zdrowotnych na temat zdrowego odżywiania, w tym zalecanych 5 x dziennie jedz owoce i warzywa, profilaktyki antytytoniowej, grypowej, dopalaczy oraz WZW typu B i C.

Podczas dwudniowych Sopockich Targów Seniora odbywały się warsztaty plastyczne, taneczne, w tym gimnastyka artystyczna, gimnastyka umysłu, warsztaty komputerowe, pokazy kulinarne, propagowanie zdrowego spędzania czasu wolnego poprzez ruch- nordic walking. Przy wydzielonych stanowiskach odbywały się konsultacje na temat pielęgnacji ciała, fizjoterapii, ortopedii, stomatologii (protezy, implanty), podologii ( pielęgnacji stóp) oraz porady w zakresie prawa, świadczeń emerytalno-rentowych, dla osób niepełnosprawnych i niesamodzielnych w zakresie dofinansowania i usług opiekuńczych.

Impreza cieszyła się bardzo dużym zainteresowaniem społeczności lokalnej.

 

 

 

 

Regulamin Wojewódzkiego Konkursu Małych Form Teatralnych "Uzależnienia wokół nas"

Regulamin Wojewódzkiego Konkursu Małych Form Teatralnych

"Uzależnienia wokół nas"

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIĘ W RAMACH SZWAJCARSKIEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z NOWYMI KRAJAMI CZŁONKOWSKIMI UNII EUROPEJSKIEJ.

 

1. Hasło konkursu: "Uzależnienia wokół nas.

2. Organizatorzy:  Wojewódzka Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Gdańsku,   18  Powiatowych  Stacji Sanitarno - Epidemiologicznych woj. pomorskiego.

3. Cel konkursu:

Nabycie wiedzy oraz utrwalenie bezpiecznych i pozytywnych zachował wobec zagrożeń jakie niosą uzależnienia poprzez:

-        promowanie zachował, które zapobiegają uzależnieniom,

-        wzrost poziomu wiedzy na temat zagrożeń związanych z uzależnieniami,

-        promowanie postaw odpowiedzialności za własne życie oraz szacunku wobec siebie                       i innych,

-        integrowanie środowisk szkolnych i inspirowanie ich do działał w zakresie profilaktyki uzależnień (od alkoholu, narkotyków i innych środków psychoaktywnych) poprzez kontakt ze sztuką,

-        pozyskanie cennych pod względem edukacyjnym i artystycznym scenariuszy teatralnych do prowadzenia działał edukacyjnych wśród młodzieży, umożliwienie większej liczbie uczniów publicznego przedstawienia własnej pracy,

-        wymianę doświadczeń artystycznych, metodycznych i organizacyjnych w profilaktyce i edukacji zdrowotnej między poszczególnymi placówkami, pedagogami i uczniami.

4. Zasięg

W konkursie uczestniczyć mogą uczniowie szkół ponadgimnazjalnych województwa pomorskiego.

5. Ramy czasowe

Konkurs zorganizowany będzie w dwóch etapach:

-        etap powiatowy  (wrzesień - listopad 2013 r.)

-        etap wojewódzki (grudzień 2013 r.)

 

6. Zakres tematyczny.

Profilaktyka uzależnień  (w wymienionym niżej obszarze):

-        przekazanie informacji dotyczących profilaktyki uzależnień

-        propagowanie przekazu, że uzależnienia dotyczą zwykłych ludzi,

-        pobudzanie rozwoju osobowego uczniów poprzez rozwijanie samoświadomości, samooceny, lepszego poznawania siebie, by osłabić ryzyko angażowania się w używanie narkotyków, alkoholu, tytoniu, środków psychoaktywnych,

-        wykształcanie i rozwijanie umiejętności funkcjonowania w sytuacjach społecznych, w celu wykształcenia asertywności, mówienia "nie", prezentowania własnych opinii, oczekiwał, dobierania przyjaciół, nawiązywania kontaktów,

-        dostarczenie wiedzy o środkach psychoaktywnych i skutkach ich zażywania,

-        wskazanie alternatywy dla uzależnień  (aktywne i twórcze spędzanie wolnego czasu).

 

Scenariusze sztuk powinny być tak opracowane, aby podane w nich treści budowały optymizm  i wiarę w możliwość uniknięcia uzależnienia się od alkoholu, narkotyków i innych środków uzależniających poprzez świadomy wybór korzystnych zachował sprzyjających zdrowiu.

7. Warunki uczestnictwa:

-         konkurs przeznaczony jest dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych, 

-         w konkursie mogą brać udział grupy teatralne liczące  max. 10 osób,

-         uczestnicy przygotowują autorskie scenariusze i ich inscenizacje teatralne zgodne z zakresem tematycznym konkursu,

-         uczestnicy przygotowują spektakl o w/w tematyce w dowolnej formie prezentacji, np:

a)   teatr żywego planu

b)   teatr lalek

c)   teatr ruchu

d)   gra dramatyczna

e)   śpiewogra

f)      pantomima

Czas prezentacji: do 15 minut.

8. Ocena i nagrody:

1) Uczestników konkursu oceniać będzie jury powołane przez organizatorów.

2) Kryteria oceny inscenizacji teatralnych:

 • zgodność treści sztuki teatralnej z zakresem tematycznym regulaminu,
 • walory artystyczne,
 • trafność argumentacji w promocji zdrowia,
 • czas trwania sztuki.

4)   Do etapu wojewódzkiego zostanie zakwalifikowany najlepszy zespół teatralny, który zwyciężył w etapie  powiatowym.   

3) Uczestnicy Wojewódzkiego Przeglądu Małych Form Teatralnych otrzymają nagrody  ufundowane przez organizatorów i sponsorów konkursu.

 

Etap wojewódzki: nagrody za zajęcie:

- I miejsca - puchar, nagrody rzeczowe o wartości 300,00 zł dla każdego uczestnika

- II miejsca - puchar, nagrody rzeczowe o wartości 200,00 zł dla każdego uczestnika

- III miejsca - puchar, nagrody rzeczowe o wartości 150,00 zł dla każdego uczestnika

- 1 wyróżnienie - nagrody rzeczowe o wartości 50,00 zł dla każdego uczestnika

 

9. Postanowienia końcowe:

 • Informacji dodatkowych udziela  mł. asystent Beata Wieloch - Oświata Zdrowotna i Promocja Zdrowia  -  PSSE Sopot tel. 58 551-06 - 35 wew. 27
 • Zgłoszenia do eliminacji powiatowych należy przesłać do dnia  15  listopada 2013r. na adres :  Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Sopocie ul. Kościuszki 23 lub e-mail: bwieloch(at)sopot.pl
 • Zgłoszenie do eliminacji wojewódzkich  należy przesłać do dnia 04.12.2013r.

na adres: Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Gdańsku Oddział Oświaty Zdrowotnej   i Promocji Zdrowia, ul. Dębinki 4, 80-211 Gdańsk.

lub e-mail: a.cyrny@wsse.gda.pl Używki w ciąży - problem polskich kobiet

18 września 2013 roku w Wojewódzkiej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Gdańsku odbyła się konferencja prasowa inaugurująca realizację projektu pt."Profilaktyczny program w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom od alkoholu, tytoniu i innych środków psychoaktywnych" w województwie pomorskim.

Więcej informacji:

http://www.wsse.gda.pl/index.php?id=544&tx_ttnews[tt_news]=610&cHash=bb90d063147e7b9884ee414ac1e0fbd7

 

Raport pt. "Zachowania zdrowotne kobiet w ciąży"

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sopocie przedstawia Raport pt. "Zachowania zdrowotne kobiet w ciąży" opracowany przez Instytut Medycyny Wsi w Lublinie w ramach Projektu KIK/68 "Profilaktyczny program w zakresie przeciwdziałania uzależnieniu od alkoholu, tytoniu i innych środków psychoaktywnych" współfinansowanego ze środków Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy.

http://www.gis.gov.pl/ckfinder/userfiles/files/PZ/Materia%C5%82y%20PZ/RAPORT_ZACHOWANIA%20ZDROWOTNE%20KOBIET%20W%20CI%C4%84%C5%BBY_2012_SPPW.pdf

 

Piknik rodzinny - Brodwino, Kamienny Potok

08 czerwca pracownicy Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Sopocie uczestniczyli w festynie rodzinnym zorganizowanym przez UM Sopotu "Zdrowe i aktywne Brodwino. Sąsiedzki Kamienny Potok".

PSSE w Sopocie przygotowała stanowisko, przy którym prowadzono dystrybucję materiałów oświatowo- zdrowotnych, obliczano BMI, wykonywano pomiary tkanki tłuszczowej i tlenku węgla w wydychanym powietrzu. Przeprowadzano indywidualne rozmowy na temat zdrowego, racjonalnego odżywiania, szkodliwości palenia tytoniu i tzw. dopalaczy.

       Przy oddzielnym stanowisku odbywały się badania poziomu cukru we krwi oraz pomiary ciśnienia tętniczego wykonywane przez Medycynę Szkolną "VITA- MED" oraz Poradnię Cukrzycową z Sopotu.

       Piknik prozdrowotny cieszył się bardzo dużym zainteresowaniem mieszkańców.

 

IMPREZA NA MOLO w dniu 2 czerwca 2013r.

IMPREZA NA MOLO w dniu 2 czerwca 2013r.

CHUDNIJ NA MOLO w Sopocie

 

       Powiatowa Stacja Sanitarno- Epidemiologiczna w Sopocie została zaproszona do udziału w imprezie organizowanej na MOLO w Sopocie przez Polski Związek Zrzeszeń Hodowców i Producentów Drobiu 02 czerwca 2013 roku. Impreza miała charakter festynu rodzinnego z elementami występów kulturalnych, degustacją potraw drobiowych oraz wystawą drobiu rasowego i użytkowego.

Pracownicy PSSE Sopot oprócz dystrybucji materiałów oświatowo- zdrowotnych przeprowadzali badania ciśnienia tętniczego krwi, tlenku węgla w wydychanym powietrzu u palaczy, a także loterię fantową dla najmłodszych.

Za prawidłowe rozwiązanie zagadek i krzyżówek prozdrowotnych można było wygrać drobny upominek będą owoce (jabłka i banany). Dużym zainteresowaniem cieszyły się materiały dotyczące zdrowego, racjonalnego odżywiania, w tym 5 x dziennie owoce i warzywa.

 
Biuletyn Informacji Publicznej
Biuletyn Informacji Publicznej
   

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna
81-704 Sopot, ul. Kościuszki 23
tel. +58 551-06-35
tel. +58 551-26-22
tel./fax +58 551-06-65
e-mail: pssesopot@sopot.pl
www: http://www.psse.sopot.pl

   
Jesteś 6199193 gościem od 14.11.2007
Wykonanie: Fabryka CMS   |   © PSSE 2007    |   Kontakt   |   Mapa witryny    |