TELEFON ALARMOWY CAŁODOBOWY
(+48) 663-399-599

Witamy na stronach PSSE w Sopocie

 

 

 

SOPOT - MOLO          

 

 

Jesteśmy instytucją powołaną do realizacji zadań z zakresu nadzoru: nad warunkami środowiska, nad warunkami  zdrowotnymi żywności, żywienia i przedmiotów użytku, higieny w zakładach pracy, higieny procesów nauczania i wychowania, higieny wypoczynku i rekreacji, nad warunkami higieniczno-sanitarnymi  obiektów użyteczności publicznej, ze szczególnym uwzględnieniem  obiektów, w których udzielane są świadczenia zdrowotne. Szeroki zakres prowadzonego nadzoru ukierunkowany jest na ochroną zdrowia ludzkiego przed niekorzystnym  wpływem szkodliwości i uciążliwości środowiskowych, zapobieganiu powstawania chorób, zwłaszcza chorób zakaźnych  i zawodowych.

 

 

 

 

niepodlegla.jpg

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Sopocie


tel. 58-551-06-35

     58-551-26-22


fax 58-551-06-65

Smiley

                                  Nr konta: 87 1010 1140 0174 28223100 0000 NBP O/O Gdańsk


TELEFON ALARMOWY CAŁODOBOWY - nie dotyczy kąpielisk, tylko w sytuacjach zagrożenia epidemiologicznego
(+48) 663-399-599

Smiley

INFORMACJA NA TEMAT KĄPIELISK NA TERENIE SOPOTU - od pon. do piątku w godz. 9.30 - 15.00, w soboty i niedziele od 10.00 do 14.00

(+48) 609-680-939

Serwis kąpieliskowy Głównego Inspektora Sanitarnego https://sk.gis.gov.pl/index.php/strona/content/7

Informacja ze stacji metreorologicznej na Molo w Sopocie  http://www.iopan.gda.pl/MarPoLab/wykresy/wykresy.php?lang=Wersja+Polska

INFORMACJA

PSSE w Sopocie od dnia 11.06.2012

nie przyjmuje próbek kału do badań w kierunku pałeczek schorzeń jelitowych tzw.badania na nosicielstwo.

                                      

e-mail: psse.sopot(at)pis.gov.pl

Strona internetowa: www.psse.sopot.pl, http://pssesopot.pis.gov.pl  

Godziny pracy: 7:30-15:05

Godziny przyjmowania interesantów: 8:00-15:00

Kasa czynna w godzinach: 8:00-13:00 (pokój nr 2 lub sekretariat)

Informujemy, że Administratorem Danych Osobowych  jest Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sopocie z siedzibą w Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Sopocie (81-704 Sopot, ul Kościuszki 23);

Każda osoba przesyłając wiadomość zawierającą jej dane osobowe drogą elektroniczną ma prawo dostępu do tych danych, żądania ich usunięcia, sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub sprzeciwu wobec ich przetwarzania w związku z jej szczególną sytuacją. Przesyłane dane będą przetwarzane wyłącznie w zakresie i celu niezbędnym do udzielenia odpowiedzi.

 

 

 

 

Najnowsze wiadomości:

22.07.19 09:54

Wszystkie kąpieliska w Sopocie otwarte

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sopocie informuje, że w dniu 22 lipca 2019r. wszystkie kąpieliska na terenie Sopotu zostały otwarte.

20.07.19 12:34

Kąpieliska w Sopocie zamknięte z powodu zakwitu sinic

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sopocie, w związku ze stwierdzeniem zakwitu sinic zamknął tymczasowo wszystkie kąpieliska w Sopocie.

20.07.19 11:35

Kąpieliska - zamknięte z powodu sinic

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sopocie informuje, że w dniu 20 lipca 2019r. w związku ze stwierdzonym zakwitem sinic we wszystkich kąpieliskach wydał bieżące oceny o nieprzydatności wody do kąpieli

20.07.19 11:00

Uwaga na sinice

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny ostrzega przed kąpielą w wodach, które są mętne i mają zmienioną barwę oraz ewentualnie zapach.

20.07.19 10:59

Aktualna ocena jakości wody w kąpielisku Sopot - Łazienki Południowe

Ocena jakości wody w kąpielisku Sopot - Łazienki Południowe wydana po wykonaniu badań mikrobiologicznych w dniu 16 lipca 2019r.

13.07.19 13:29

Choroby przenoszone drogą pokarmową

Najlepszym sposobem zapobiegania chorobom przenoszonym drogą pokarmową jest przestrzeganie zasad higieny oraz zachowywanie właściwych warunków sanitarnych podczas przyrządzania i przechowywania żywności

13.07.19 13:08

Aktualne oceny jakości wody w kąpieliskach

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sopocie wydał bieżące oceny jakości wody w kąpieliskach

08.07.19 12:06

Komunikaty Międzyresortowej Komisji do spraw Najwyższych dopuszczalnych Stężeń i Natężeń Czynników Szkodliwych dla Zdrowia w Środowisku Pracy

Ukazała się Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/130 z dnia 16 stycznia 2019 r. zmieniająca dyrektywę 2004/37/WE w sprawie ochrony pracowników przed zagrożeniem dotyczącym narażenia na działanie czynników rakotwórczych lub mutagenów podczas pracy (Dz. Urz. L 30 z 31.1.2019 r., s. 112).

06.07.19 10:55

Oceny jakości wody w kąpieliskach

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sopocie wydał bieżące oceny jakości wody w kąpieliskach Sopot - Kamienny Potok - Koliba i Sopot - Łazienki Południowe

29.06.19 09:10

Bezpieczne wakacje 2019

W związku z rozpoczynającymi się wakacjami Pomorski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny przypomina, że podczas letniego wypoczynku szczególną uwagę należy zwracać na kwestie związane z bezpieczeństwem.

 
Biuletyn Informacji Publicznej
Biuletyn Informacji Publicznej
   

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna
81-704 Sopot, ul. Kościuszki 23
tel. +58 551-06-35
tel. +58 551-26-22
tel./fax +58 551-06-65
e-mail: pssesopot@sopot.pl
www: http://www.psse.sopot.pl

   
Jesteś 3656868 gościem od 14.11.2007
Wykonanie: Fabryka CMS   |   © PSSE 2007    |   Kontakt   |   Mapa witryny    |